School of Skills je ovog puta napravio dogovor sa Shamrock Barom gde se održala sedma FUSE konferencija na temu „Event management - Organizacija i egzekucija“, sa ciljem da posetioci dobiju uvid u iskustva naših govornika u savladavanju izazova sa kojima su se susretali gradeći imidže svojih prepoznatljivih događaja. “Event management - Organizacija i egzekucija“ je još jedna u nizu konferencija koje se bave izazovima sa kojima se suočavaju ljudi u svom svakodnevnom funkcionisanju, koliko u poslu, koji svakako zauzima veliki deo našeg vremena, toliko i u samom načinu života, stvaranju novih navika, pravilnom donošenju odluka, našem odnosu prema situacijama koje nam se dešavaju, jednostavno svemu ono što čini našu dnevnu rutinu i životnu igru.

Konkretne podteme koje su se obradile na konferenciji su bile:
- Kako koncipirati događaj?
- Kako obezbediti logistiku?
- Kako izgraditi imidž događaja?
- Sa kojim izazovima su se susretali u organizaciji?
- Kako se razvija pojedinac radeći na razvoju brenda?

Govornici koji su svojim iskustvom i anegdotama iz poslovanja uveličali sedmi FUSE su bili:
Tanja Petrović (Project Manager @ ResEnva Consulting doo )
Nikola Mihajlović (Assistant Manager @ WESTM Trade Show)
Marija Radojčić (Licence Owner @ Business Café Srbija)
Predrag Filipović (Co-Founder @ School of Skills)