Peta po redu FUSE konferencija održala se još jednom na Cafe Brodu Zeppelin 26. spetembra 2017. Cilj je bio da posetioci dobiju uvid u iskustva naših govornika u savladavanju izazova sa kojima su se susretali dolazeći do tačke njihovo ime nosi određenu težinu u onome čime se bave. 
Konkretne podteme koje su na konferenciji bile obrađene su:
- Koji su benefiti ličnog brenda
- Kako izgraditi lični brend
- Na koji način lični brend utiče na zajednicu

Govornici na ovoj konferenciji su bili:
Tijana Turudić (Psychotherapist @ Pogled u ogledalu)
Damir Ferati (Personal Trainer @ Fitness Team Libero)
Indira Popadić (Business Consultant)
Miloš Bajat (Lead Singer @ Generacija 5)