Cilj ove FUSE konferencije, koja se održala 30. maja 2017. godine u Gerila Baru, je bio da panelisti na učesnike prenesu svoje iskustvo u društveno odgovornom poslovanju u Srbiji, pomognu im u shvatanju gde se spajaju, a gde suprotstavljaju ova dva sektora i kako premostiti postojeće razlike zarad izgrađivanja zdravijeg društva. 
Konkretne podteme koje su na konferenciji obrađene su bile:
- Odnos sa lokalnom zajednicom - profitno i/ili neprofitno i šta za nas to znači?
- Na koji način neformalno obrazovanje utiče na zapošljivost u biznis sektoru (i obrnuto) i koje veštine su za to neophodne?
- Društveno odgovorno poslovanje - primeri dobre prakse.
- Vrednosne zamke u biznisu i organizacijama civilnog društva - kako ih prevazići kroz saradnju: ideje za sadašnjost i budućnost.

Govornici na četvrtoj FUSE konferenciji su bili 

Govornici:
Snežana Pupovac (HR Manager @ Eipix)
Kristina Brankov Jovanović (Office Management @ Netex)
Nemanja Obradović (Youth Worker @ Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog radnika)
Jelena Radojčić Plavka (Youth Worker @ OPENS)