Govornici na trećoj FUSE konferenciji, koja se održala na Cafe brodu Zeppelin 25. aprila, 2017. su preneli svoja iskustva zasnovana na rezultatima i dugogodišnjim izazovima sa kojima su se susretali. Cij konferencije je bio da se demistifikuje prodaja, postave okviri građenja dugoročnog odnosa sa kupcima/klijentima i zaključno, učesnicima pruže realni odgovori na večite stereotipe o prodaji:
Da li i kada koristiti tehnike prodaje?
Prodaju oni koji puno pričaju
Prodaja je laka
Prodavci lažu
Dobar prodavac se rađa
Cena je presudni faktor u prodaji

Ovo su samo neki od stereotipa kojima smo se bavili na konferenciji, sa fokusom na činjenicu da je svaka osoba zapravo prodavac. Zašto, kako i zbog čega smatrate pojedince iz svog okruženja prodavcima saznali su oni koji su nam se pridružili na konferenciji.

Govornici na trećem FUSE-u su bili:
Dijana Tešović (Sales Agent @ IFC Agency)
Nemanja Radić (Head of Sales @ School of Skills)
Dolores Milošev - Erdeg (independent Distributor @ Herbalife Serbia)