Druga FUSE konferencija se takođe održala u Gerila Baru 28. marta 2017. Naši govornici su preneli svoja iskustva u savladavanju izazova sa kojima su se susretali implementirajući marketing u svoje poslovanje, ali i pružajući svoje marketinške usluge drugima. Sa čime se svakodnevno susreću, koje marketinške alate koriste, kako planiraju kampanje itd. Posetioci druge FUSE konferencije su dobili uvide sa raznih tačaka gledišta i pozicija bavaljenja marketingom. Izveden je i zaključak koliko su dobri marketinški potezi uticali na poboljšanje poslovanja, a kako su izgledali marketinški promašaji i koji su bili njihovi rezultati. Poseban osvrt je napravljen na korake koji su potrebni da bi marketing proizveo željene efekte.

Govornici na ovoj konferenciji su bili:
Goran Bogunović (Co-founder @ Four Dots)
Tamara Krstić (Head of Marketing @ FIMEK)
Aleksandar Čičić (Co-founder @ Digivox)
Bojana Jovanović (Founder @ HappySheetMusic.com)