Fuse

slika

FUSE #07: Event Management - Organizacija i egzekucija

School of Skills je ovog puta napravio dogovor sa Shamrock Barom gde se održala sedma FUSE konferencija na temu „Event management - Organizacija i egzekucija“, sa ciljem da posetioci dobiju uvid u iskustva naših govornika u savladavanju izazova sa kojima su se susretali gradeći imidže…

-Dalje-

slika

FUSE #06: Poslovni brend - koncept, razvoj i održavanje

Šesti FUSE, na temu koncipiranja, razvoja i održavanja poslovnog brenda se održao na cafe brodu Zeppelin, 31. 10. 2017. godine. Cilj je bio da publika dobije uvid u iskustva govornika na njihovom putu do stvaranja prepoznatljivih brendova. 

Konkretne podteme koje su na konferenciji bile obrađene…

-Dalje-

slika

FUSE #05: Lični brend

Peta po redu FUSE konferencija održala se još jednom na Cafe Brodu Zeppelin 26. spetembra 2017. Cilj je bio da posetioci dobiju uvid u iskustva naših govornika u savladavanju izazova sa kojima su se susretali dolazeći do tačke njihovo ime nosi određenu težinu u onome čime…

-Dalje-

slika

FUSE #04: Business Vs. NGO - Gde se spajamo, a šta nas razdvaja?

Cilj ove FUSE konferencije, koja se održala 30. maja 2017. godine u Gerila Baru, je bio da panelisti na učesnike prenesu svoje iskustvo u društveno odgovornom poslovanju u Srbiji, pomognu im u shvatanju gde se spajaju, a gde suprotstavljaju ova dva sektora i kako premostiti…

-Dalje-

slika

Fuse #03: Prodaja - Veština koju svako poseduje, ali ne i razume

Govornici na trećoj FUSE konferenciji, koja se održala na Cafe brodu Zeppelin 25. aprila, 2017. su preneli svoja iskustva zasnovana na rezultatima i dugogodišnjim izazovima sa kojima su se susretali. Cij konferencije je bio da se demistifikuje prodaja, postave okviri građenja dugoročnog odnosa sa kupcima/klijentima i…

-Dalje-

slika

Fuse #02: Marketing - Razlika između prosečnog i izvrsnog

Druga FUSE konferencija se takođe održala u Gerila Baru 28. marta 2017. Naši govornici su preneli svoja iskustva u savladavanju izazova sa kojima su se susretali implementirajući marketing u svoje poslovanje, ali i pružajući svoje marketinške usluge drugima. Sa čime se svakodnevno susreću,…

-Dalje-

slika

Fuse #01: IT, med i mleko - Istina ili urbani mit?

Prva FUSE konferencija se održala 28. februara u Novom Sadu u Gerila Baru na temu IT, med i mleko - Istina ili urbani mit?

Od naših govornika ste mogli čuti njihova iskustva u savladavanju najvećih izazova sa ljudima na koje su nailazili tokom svojih karijera i…

-Dalje-