Kad se pomene prezentacija, uglavnom, prvo na šta se pomisli je mnoštvo slajdova koji se smenjuju i osoba koja koristi svoje retoričke veštine da ono što je na njima predstavljeno objasni nekom auditorijumu. Međutim, pod prezentaciju se svrstavaju i mnogi drugi pojmovi, kao što su imidž, lični brend, predstavljanje kroz pisane forme, nastupi u medijima, mogućnost da nekoga zainteresujemo za naše ideje itd. Shodno tome, veštine prezentacije se mogu razvrstati u lične i poslovne.

Lična prezentacija se smatra onom koja se direktno odnosi na predstavu koju odašiljemo, što obuhvata određeni set karakteristika i veština. Sa vizuelne tačke gledišta, to su odevanje, briga o svom telu, usklađenost boja, fotografije kojima se predstavljamo na društvenim mrežama, deljenje sopstvenih pisanih sadržaja, poput statusa, blogova i sl. Auditivno posmatrano, to je naš način razgovora sa drugima, boja glasa, način prenošenja znanja itd. Međutim, celokupno gledano, lična prezentacija se sastoji iz kombinacije svega prethodno navedenog, što se uglavnom može prepoznati kroz način na koji komuniciramo na verbalnom i neverbalnom nivou u celosti. Kako nas drugi ljudi subjektivno vide zavisi od celokupnog doživljaja, koji se može preneti isključivo kroz kontakt uživo, iako je snimljeni video materijal nešto najbliže tome, pa se zato neki odlučuju za formu video bloga kao načina komunikacije.

Poslovna prezentacija, u uskoj vezi sa ličnom, ima zadatak da na potencijalnog poslovnog saradnika prenese našu ideju, predstavi mu interes koji u njoj potencijalno za njega postoji i zainteresuje ga za saradnju. To se postiže setom retoričkih veština neophodnim za ovaj poduhvat, ali i prethodno dobro izgrađenim ličnim ili poslovnim brendom, koji je prezentacija dosadašnjeg uspeha. Bez uspešno savladane lične prezentacije, poslovna ispašta, osim ako se ne prepusti stručnom licu. Međutim, današnje vreme od pojedinca iziskuje da bude majstor mnogih veština, pa samim tim i onih koje se tiču poslovne prezentacije i komunikacije.

Kako poboljšati prezentacione veštine? Poboljšanje umeća prezentacije je proces koji iziskuje konstantan rad na onome što je potrebno za postizanje celokupnog ličnog utiska koji prenosimo na druge, što podrazumeva:

 • razboritost i razvijenu retoriku,
 • istraživanje ciljne publike,
 • umeće adaptiranja publici,
 • vladanje informacijama vezanim za ono što prezentujemo,
 • poznavanje strukture prezentacije,
 • vladanje veštinom prezentovanja bitnih i sažetih informacija,
 • odgovaranje na pitanja i ostavljanje otvorenih mogućnosti odgovora,
 • navikavanje na tehnički aspekt prezentacije (ozvučenje, osvetljenje, kamera),
 • držanje pažnje,
 • održavanje kontakta očima,
 • usklađenost glasa,
 • ležernost u nastupu itd.

Postizanje lagodnosti u korišćenju ovih veština je proces koji se postepeno savladava. Neke od njih mogu imati talent kao dobru osnovu, ali vežba je ono što će ih usavršiti. Bitno je samo imati na umu da prilikom razvoja veština uopšte, pa samim tim i veština prezentacije, ne postoji savršenstvo, nego samo zadovoljavajući nivo, što ostavlja pitanje, koji je to nivo za svakog ponaosob. Mi, u School of Skills, verujemo da se, uz vredan rad i upoznavanje sa veštinama, one postepeno mogu i savladati. Ovde smo da vas tome i naučimo, pružajući vam podršku i razvijajući vaš lični stil prezentacije, kojim ćete ovladati koristeći se najviše onim što je vama blisko u meri u kojoj se osećate lagodno, učeći kroz igru i pozitivan stav.