Majstori svog zanata najbolje poznaju ono što rade. Međutim, imati zanat u rukama i imati profitabilan posao nije isto, a jasno je da mnogi prosto preživljavaju u ovom turbulentnom vremenu. Oni koji opstaju se po nečemu ističu. Da li je to kvalitet, neka priča koja ih prati, prepoznatljiv vizuelni identitet, organizacijska kultura, briga o klijentima, zaposlenima, ili jednostavno sve od navedenog, u svakom slučaju, postoji razlog zašto jedan biznis posluje bolje od drugog.

Šta je poslovni koučing? Pre svega, poslovni koučing je jedan kreativan proces koji se odvija između kouča i klijenta, odnosno tima, i u fokus stavlja dostizanje i usklađivanje ciljeva i unapređenje učinka. Kouč može raditi sa pojedincima ili timovima, ali uvek sa ciljem da se postignu konkretni ciljevi koji se definišu na početku procesa koučinga. Poslovni kouč ima zadatak da pomogne prilikom postavljanja merljivih ciljeva, definisanja strategije za njihovo ostvarenje i da pruži podršku prilikom prevazilaženja prepreka u ostvarivanju cilja.

Kojim alatima se poslovni kouč služi? Poslovni kouč, prvenstveno poseduje veštinu postavljanja pitanja koja usmeravaju ka rešenju. To je veština kojom se edukovani koučevi izdvajaju od nekoga ko jednostavno ume da ponudi isključivo gotovo rešenje koje ne mora nužno biti primenjivo u svrhu razvoja poslovne klime. Kouč takođe poseduje i takozvane koučing tehnike koje služe podizanju motivacije i sticanju dodatnih uvida u vezi sa procesom dolaska do cilja.

Kako funkcioniše individualni koučing? Zapažanjem kouča i sopstvenim uvidima, pojedinac postaje svesniji svojih snaga, ali i slabosti, koristeći ih da strateški isplanira proces ostvarivanja željenog cilja. U tom procesu, kouč ima ulogu da ostane neutralan i objektivan partner i savetodavac. Koučing proces je najadekvatniji pristup prilikom usklađivanja ličnog razvoja klijenta sa promenama unutar organizacije, razvoja liderskih veština, ostvarivanju konkretnih poslovnih ili razvojnih ciljeva, ili razvoja organizacije i timova. Međutim, kvalitetan koučing u svojoj osnovi iziskuje poverenje u odnosu između kouča i klijenta, što podrazumeva potpunu diskreciju. To bi značilo da svi razgovori unutar koučing sesije ostaju poverljivi, što stvara izvesni nivo poverljivosti i snažnu sponu između kouča i klijenta. Klijent je taj koji delove sesije može da podeli sa nekim drugim.

Individualni koučing se sastoji iz četiri segmenta:

  1. Uvodni razgovor, kome prisustvuju klijent, menadžer i kouč. Cilj je da se precizno definišu oblasti rada, kriterijuma za merenje rezultata i saglasnost klijenta za rad na cilju uopšte i rad sa koučem.
  2. Odabir teme koučing procesa, gde se postavljaju kriterijumi za merenje napretka.
  3. Koučing sesije, čije se trajanje određuje u zavisnosti od potreba klijenta.
  4. Dodatne konsultacije, u kojima je klijent dobrodošao da telefonskim putem, ukoliko je to u skladu sa postizanjem željenog cilja, kontaktira kouča ukoliko iskrsne neki novi izazov, ili postigne neki uspeh. Uloga kouča jeste podrška i komunikacija u tom smeru je dobrodošla.

Kako funkcioniše timski koučing? Poput individualnog, u procesu timskog koučinga se radi na postavljanju, merenju i dostizanju ciljeva tima čijim se članovima omogućuje da, uz pomoć kouča ostvare najbolje performanse. Suština ovog procesa je lični napredak pojedinaca unutar tima i razvoj timskih veština. Primena timskog koučinga je najprisutnija u postavljanju, kreiranju i ostvarivanju timskih ciljeva, zatim u ličnom i profesionalnom razvoju članova tima, prevazilaženju konflikata, postizanju merljivih rezultata pojedinaca i tima.

Šta se dobija poslovnim koučingom? Poslovni koučing prvenstveno radi na razvoju liderskih veština, koje obuhvataju, empatiju, inicijativu, volju, odgovornost, razumevanje izazova, efektivnost, vođstvo, prevazilaženje prepreka, motivaciju, mentorske sposobnosti, i mnoge druge. Rezultati koučinga mogu da uključuju unapređenje radnog učinka i odnosa prema radu, bolji timski rad i manji broj konflikata, a neretko i povećanje zadovoljstva na poslu i posvećenost radu, usled usklađenosti ličnih i organizacionih vrednosti i ciljeva.

School of Skills se prilikom poslovnog koučing procesa drži određenih principa:

  • Pružamo liderima i menadžerima obuku i alate da koučing inkorporiraju u svoje svakodnevne poslovne aktivnosti
  • Po potrebi gradimo koučeve unutar vašeg poslovanja.
  • Koristimo koučing i naša znanja o razvoju organizacije kako bismo izgradili visok nivo znanja i veština u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja.

Šta je optimizacija poslovanja? Optimizacija poslovanja obuhvata reorganizaciju i fino podešavanje poslovne strategije, poslovnog modela, poslovnog imidža, organizacije, poslovnih procesa, ljudskih i informacionih resursa, što sve zajedno čini celokupan poslovni sistem, čiji učinak zavisi od svakog od navedenih faktora. Analizom poslovanja sa svih navedenih tačaka gledišta dobija se realna slika oblasti koje se mogu izmeniti u svrhu poboljšanja učinkovitosti poslovnog sistema. Jasno je da poslovanje najbolje poznaje onaj ko ga vodi, ali mišljenje drugog uvek može dobro doći, naročito konkretni predlozi za njegovo poboljšanje.

Proces optimizacije poslovanja se sastoji iz 3 koraka:

  1. Analiza – U svrhu optimizacije poslovanja potrebno je sagledanje poslovnih procesa i aktuelnog stanja poslovanja, što pruža uvid u postojeće prepreke, ali i potencijalne izazove sa kojima se jedno poslovanje može susresti. Uloga analize je da ukaže na konkretne probleme, u kojoj meri oni postoje i omogući predlog poboljšanja njihovog načina funkcionisanja.
  2. Reorganizacija i primena – Reorganizacija procesa je rezultat analize postojećeg poslovnog modela i procesa. Njena uloga je da ustanovi koje promene je potrebno sprovesti kako bi se  uspostavili održivi poslovni procesi koji kvalitetom odgovaraju zahtevima i standardima određene delatnosti.
  3. Kontrola – Nakon reorganizacije poslovnih procesa, usvojene predloge je potrebno sprovesti u delo i dozvoliti da postignu svoj zadati cilj.  Praćenje procesa reorganizacije i uvođenje nove strukture iziskuje kontrolu učinka novog načina poslovanja koja se sprovodi postavljanjem kontrolnih tačaka pri svakom merljivom koraku.

Šta se dobija optimizacijom poslovanja? Konkretan rezultat optimizacije se vidi najviše kroz samu poslovnu klimu i kroz zadovoljstvo klijenata, ali prvenstveno kroz učinak celokupnog poslovnog sistema. Pokazatelj svega toga je uticaj promene poslovnog modela, poboljšanje poslovnih procesa, njihovo upravljanje i učinkovitiji menadžment.

Šta je ključno za sprovođenje optimizacije? U mnogim organizacijama se, prilikom uvođenja nekih novina, javlja otpor zaposlenih, pogotovo ako se te novine uvode u sam proces rada. Veoma mali broj ljudi nema problem sa promenom svojih navika. Najčešći argumenti su potkovani sumnjom da „to ovde neće raditi“ ili nešto slično. Otpor je uvek usporavajući faktor prilikom restrukturiranja poslovnih procesa.  U takvim trenucima, bitne su liderske sposobnosti vođe tima, odnosno koliko dobro prihvata promene koje treba da se sprovedu unutar tima ili procesa. Praksa pokazuje sa menadžeri otvoreni za promene prenose takav stav i atmosferu i na svoje timove što omogućava lakše sprovođenje optimizacije poslovnih procesa. Takvi menadžeri i timovi proaktivno razmišljaju i imaju svest o poboljšanju u bliskoj budućnosti.

Ukoliko u vašem preduzeću postoji potreba za uvođenjem inovacija u poslovanje, ili unapređenjem zaposlenih, School of Skills je tu da vam pomogne u tome. Dovoljno je da nam se obratite kako bismo zajedničkim snagama, na osnovu vaših težnji i ciljeva, u delo sproveli promenu koju želite da postignete. Bez obzira da li razvijate novi posao, ili unapređujete postojeći, zajednički možemo doći do najadekvatnijeg rezultata koristeći se analitičkim i koučing tehnikama.