„Ako nemaš šta da radiš, radi na sebi. Tu uvek ima šta da se radi.“ U ovim mudrim i pomalo šaljivim rečima nepoznatog autora ima neke opšte istine i mnogima su inspiracija da neprestano guraju napred, a onima koji žele da se pokrenu sa mrtve tačke predstavljaju podstrek. Oni svesni promena koje se svakako dešavaju, teže ka tome da ih preduhitre, pre nego da im se prilagode, i konstantno rade na sopstvenom poboljšanju razvijajući životne veštine.

Kako nastaju životne veštine? Životne veštine se razvijaju u svakodnevnici, samo je pitanje da li to radimo na svesnom nivou, ili tako što savladavamo prepreke tek kad se pred njima nađemo nepripremljeni. Naravno, ne možemo sve veštine savladati svesno, ali se svakako možemo potruditi. Tu nastupa lični rad. Rad sa savetodavnim licem, nekim ko razume procese nastajanja, oblikovanja i razvijanja veština, bez obzira šta je tome prethodilo, da li svesno prevazilaženje određenih izazova u životu, ili edukacija koja nekome omogućava da postane lični konsultant, trener životnih veština, lični savetodavac, life coach itd.

Šta je uloga nekoga ko se bavi ličnim radom? Ljudi koji se bave tim poslom imaju zadatak da na druge prenose znanje u poljima u kojima su se i sami ostvarili. Ta uloga ponekad ume da bude nezahvalna. Svima se dešavalo da se prosto odvoje od svog starog društva jer su se putevi razišli i svačiji osobni napredak je otišao u nekom drugom smeru. Od tog trenutka, kako vreme više prolazi, ljudi koji su nam do malopre bili čak i najbolji prijatelji, na trenutke deluju kao da su nam nepoznati, ili čak nepodobni. Tako i mi delujemo njima. Da ne bismo u svom napretku zaista postali nepodobni i neshvaćeni, imamo zadatak da na druge prenesemo svoje znanje, veštine, iskustva, razmišljanja i zapažanja kako bismo imali ljude koji će razumeti naše ideje, misaone tokove, životne veštine i time unaprediti zajednicu. Svako ko se posveti pružanju bilo kakvog dobra unapređuje društvo sa nekom svojom idejom o tome kako dobra zajednica treba da izgleda. Neki će restaurirati spomenike i kulturna nasleđa, neki menjati infrastrukturu, neki prodavati osnovne namirnice, a neki pružati intelektualne usluge.

Šta je lični rad zapravo? Lični rad je pomoć jedne osobe drugoj da poboljša kvalitet svog života i postigne svoje ciljeve. U tom pogledu onaj ko pruža usluge ličnog rada je više poznavalac opštih principa uspeha koji se mogu primenjivati u različitim oblastima, neko ko će vas ohrabriti da prevaziđete svoje granice i omogućiti vam bolji fokus na cilj koji ste zacrtali, pružajući vam pritom alate i strukturu.

Zašto se ljudi odlučuju za lični rad? Neki osećaju da im je potrebna promena, neki znaju šta menjaju, ali im je potrebna podrška tom prilikom, dok se neki trenutno osećaju loše u svojoj koži, ili se nalaze u mrtvoj tački sa koje žele da se pomere. Šta god od prethodno navedenog bilo trenutni izazov, uvek postoji način da se prevaziđe.

Mi, u School of Skills, se prilikom ličnog rada držimo sledećih principa:

  • Mnogo više vrednujemo slušanje nego pričanje
  • Težimo da razumemo vašu motivaciju
  • Verujemo da je svako sposoban da postigne više
  • Čovekova prošlost nije indikator njegove budućnosti
  • Uverenja ljudi o tome šta je moguće (za sebe) su njihova jedina ograničenja
  • Pružamo potpunu podršku
  • Ne dajemo odgovore, dajemo savete
  • Ne kritikujemo
  • Rad je u potpunosti poverljiv
  • Ukoliko vaše potrebe ne mogu biti ispunjene našim radom, rado ćemo vas prepustiti nekom od poverenja

Ukoliko želite da unapredite neki segment svog života i svakodnevnice, unutar School of Skills ćemo raditi na vašem ličnom razvoju kombinujući razne metode i discipline, kako bismo zajedno postigli najbolje rezultate.