Da li ste se nekada našli na poslu koji vas frustrira od momenta kada uđete u kancelariju? Ili na radnom mestu za koje jednostavno znate da ne odgovara vašim potencijalima? Da li ste nekada ikada sebe kako odrađujete radne zadatke, misleći da život prolazi i da nikada nećete ostvariti ono što ste sanjali? Da li ste ikada bili nezaposleni i bez para?

Ako je vaš odgovor na bilo koje od postavljenih pitanja „da“ onda se možete identifikovati sa mnogo drugih koji su prošli, ili prolaze kroz isto i verovatno su vas ovakve situacije i razmišljanja često činila nelagodnima. Postoje primeri mnogih koji su počeli svoje karijere na jednom mestu, proveli tu godine, nastavili na drugom, ili čak otvorili svoje firme, promenili gradove, države itd. ali bez nekog uspeha i ispunjenosti poslom. Jednostavno niskako nisu mogli da se nađu u potpunosti i gomilali frustracije dok nije došlo do toga da je to stanje rezultovalo nekim drugim manifestacijama. Rastrojenost, depresivnost, gubitak fokusa itd. U svemu ovome, jedini lek je razumevanje sebe i balans između poslovnog i privatnog života.

 

Balans između poslovnog i privatnog života

Kao što je verovatno poznato – naša profesija je ono čime se bavimo, a naš privatni život je ono zbog čega se time bavimo. Tek kada se te kockice „slože u glavi" kreće boljitak. Verovatno ste čitali mnoštvo različitog materijala, gledali  kurseve i slušali audio programe u sferi ličnog razvoja na internetu. Sigurno razumete da je globalizacija svega toga veoma moguća. Eban Pagan, jedan od  trenutno glavnih autoriteta u sferi internet marketinga trenutno je tokom prethodnih godina napravio kurs pod nazivom "Turn your talent into income" koji pojašnjava mnogo u ovoj sferi. Naime, glavna ideja ovog petočasovnog seminara koji je podeljen u 9 delova je da je svako rođen sa urođenim mentalnim sposonostima koje ako ne upotrebi na pravi način (u pravoj profesiji!) večno prolazi kroz frustracije o kojima je bilo reči ranije u tekstu. Sa druge strane, ako čovek uspe da pravilno prepozna svoje urođene talente, ako ih usavrši i upotrebi za rešavanje problema i potreba drugih ljudi – rezultat ne može izostati. Možete se pronaći u jednoj ulozi dugoročno posmatrano, ali ukoliko imate volje, vaša dobrobit ne mora biti vezana za jednu karijeru. Današnje vreme nam omogućava da budemo šta god poželimo i budemo uspešni u tome. Eban je stvorio jednostavan ali efikasan model definisanja urođenih ličnih sposobnosti svake ljudske individue.

 

Naši talenti su u osnovi našeg poslovnog uspeha

Kad god nam se neki posao čini preozbiljan – treba početi od najjednostavnijeg. Ovaj princip je moguće upotrebiti i kod određivanja svojih talenata. Eban savetuje da se krene od razgovora sa prijateljima i njihovog viđenja nas. Kako nas prijatelji vide? Šta oni kažu, da li postoji nešto „što smo mi“ za njih? Ovakve informacije mogu biti od neprocenjivog značaja. Dalje, da li smo pričalice ili radnici? Prosto nismo stvoreni za sve. Umesto da sebe osuđujemo što smo više skloni „priči“, demonstraciji i komuniciranju, potrebno je prepoznati taj svoj dar, razviti ga i upotrebiti ga tako da drugi od toga imaju koristi. Zatim se u kursu detaljnije razrađuju 2 modela ljudskih psihičkih arhetipova koje su postavili Dr Paul McLain i Carl Gustav Jung.  Prvi je u psihologiji poznat kao „Triun brain“, a drugi kao Myers Briggs-ov model po prezimenima dva psihologa koji su razvili i doradili osnvni model koji je postavio C. G. Jung.

Voleli bismo da čujemo vaše mišljenje o svemu. Takođe, svako pitanje koje imate je dobrodošlo i biće sasvim sigurno odgovoreno na njega.

 

Autor teksta

Radoje Gutović