Svaki brend, bez obzira bio on korporativni ili lični, poseduje određene karakteristike po kojima je jedinstven. Razlika između pravilno i nepravilno plasiranog brenda je upravo u prepoznavanju, jasnom definisanju, postavci i transparentnosti njegovih osnovnih karakteristika.

Autentičnost je osnova svakog brenda. Sa filozofske tačke gledišta, to je način na koji se neko predstavlja spoljnjem svetu, odnosno, nečija mogućnost da svoj unutrašnji svet i ličnu istinu prihvatljivo prenese drugima i dozvoli im da budu njegov deo, ali da i on sam bude deo tog spoljnog sveta. Ipak, oprez je u određenom obimu potreban, upravo zbog tog prihvatljivog prenošenja svoje autentičnosti drugima. I tirani su kroz istoriju bili autentični u svojim delima, a njihovi lični brendovi su čak i dan danas prepoznatljivi, ali se pominju u potpuno negativnom i, nadasve, destruktivnom kontekstu. Autentičnost brenda ima zadatak da pokaže istinsku ličnu nameru koja je zaista korisna po dobrobit kolektiva, i to ne samo na lokalnom, nego i na globalnom nivou.

Prisustvo je još jedna od karakteristika kojom se pravilno plasiran brend ogleda. Što je pojava učestalija, bila ona lična, u obliku reklame, marketinškog poduhvata u medijima itd. brend je prisutniji i, samim tim, prepoznatljiviji u očima javnosti. Istina je da kvalitet mnogih brendova ne zavisi od njihovog prisustva. Postoji mnoštvo kvalitetnih, ali skrivenih od očiju javnosti, odnosno, nedovoljno vidljivih. Sa druge strane, sa prisustvom treba pažljivo rukovoditi, kako se ne bi stvorio osećaj agresivnosti, kroz nametljivu, previše učestalu pojavu. Prisustvo služi tome da podigne nivo prepoznatljivosti i društvenog uticaja brenda u što većem obimu.

Ideja je ono čime jedan brend privlači svoju publiku, odnosno, neka svrsishodna namera sa kojom će se ljudi poistovetiti. Ideologija brenda ne mora nužno biti direktno u vezi sa poslovanjem, ali nije loše da jedan brend nadomesti ono što iskoristi, poput fabrike papira koja sadi nove šume, na primer. To na stranu, ideja se može posmatrati kao duhovna misija koja će brendu omogućiti da preuzme ulogu u akciji promene kolektivne svesti, odnosno nesvesti. Međutim, sa njom treba oprezno postupiti, kako brend ne bi dobio obličje pretencioznog mesije. Zadatak ideje je da privuče što veći broj ljudi koji su spremni da podrže, ili se čak priključe misiji brenda, imajući u vidu neki viši cilj.

Priča prenosi informacije o postanku brenda i daje ovozemaljsku, ljudsku notu nečem naizgled beživotnom i apstraktnom, što neretko može poprimiti obličje idola. Prenosi da ono što brend predstavlja u datom trenutku nije nastalo kao rezultat nasumičnih okolnosti, nego kao sled pravilno iskorišćenih, iskustava, znanja, veština i ostalih resursa praćenih sa mnogo truda i istrajnosti u jednoj nameri. Ukoliko nije istinita i verodostojna, priča može biti mnogo veći neprijatelj, nego što će biti korisna. Svrha joj je da inspiriše publiku, poistoveti brend sa nečim što je dostižno i demistifikuje njegovu pojavu.

Cilj je ono ka čemu brend teži, krajnje dostignuće njegovog postojanja, odnosno, izvršenje misije i sprovođenje ideje u delo. Međutim, sam po sebi ne sme da deluje nedostižno. Potrebno je da bude opipljiv, sa jasno definisanim i merljivim koracima, kako bi težnja brenda da ga postigne bila u granicama realnosti. Bez cilja i koraka ka njegovom postizanju, razvoj brenda ispašta, usled manjka elana i opipljivog osećaja svrsishodnosti.

Različitost je sve ono što jedan brend izdvaja u moru sličnih. Iako se vrlo često spominju u negativnom kontekstu, razlike brendu daju prednost u odnosu na ostale koji se bave istim, sličnim, ili srodnim delatnostima. Bitno je jasno definisati šta jedan brend čini različitim od drugih i naglasiti te razlike upravo kao snagu i razlog zbog kog bi se neko opredelio da svoje poverenje uloži u taj brend naspram ostalih na tržištu, ali sa dozom opreza, jer razlike mogu biti iskorišćene sa namerom da naškode.

Potvrda znanja je nešto što je potrebno kako bi šira publika stekla svest o tome šta može da očekuje od brenda. Bio to blog, knjiga, vidljivi učinak, jasno predstavljeni rezultati rada, sve navedeno potvrđuje sa kojim znanjem će neko raspolagati ukoliko se odluči da svoj dalji napredak stavi u tuđe ruke. Naravno, sve što neki član kolektiva jednog brenda može da prenese na druge kroz radionice i seminare, pa makar to bio jedan čovek koji predstavlja svoj lični brend, čini da se stekne dodatno poverenje u to znanje. Potvrde znanja publici i potencijalnoj klijenteli daju sigurnost i dodatni podstrek da svoje poverenje ulože u neki brend.

Imidž je nešto zbog čega će publika neki nasumični pojam povezati sa brendom, odnosno slikovitom predstavom kojom on odiše. Kroz vizuelni identitet, način na koji brend može da se doživi je mnogo više od same boje, oblika, fonta, ili fotografije. Doživljaj brenda je poistovećivanje sa nečim što ima značenje sa višim smislom, što iz perspektive pojedinca, što kolektiva, bio to društveni status, lično zadovoljstvo, osećaj slobode, stvar prestiža, ili bilo šta drugo. Imidž služi tome da sliku i predstavu o jednom brendu objedini sa osećanjem koje on izaziva.

Spoznaja i definisanje navedenih karakteristika čini da publika stekne jasnu sliku o tome šta jedan brend prestavlja. Odsustvo bilo koje od njih ga postavlja za lestvicu ispod potencijalnog maksimuma koji on može da dostigne. Kako bi jedan brend ispunio svoj maksimum, potrebno je početi sa pitanjem da li je svaka od ovih karakteristika ponaosob jasno definisana. School of Skills će vam pomoći da svoj lični, ili poslovni brend dovedete do svog maksimuma, bilo kroz individualni rad, ili treninge.