slika

Šta znači brinuti o zaposlenima?

Svako ko je u radnom odnosu, ima neki svoj unutrašnji motiv i viši cilj zbog kojih radi baš u tom preduzeću u kom je zaposlen, pa makar to bila i plata čija visina izaziva lično zadovoljstvo, što se u praksi pokazalo kao vrlo čest slučaj. Odgovornost poslodavca, koja sama po sebi pospešuje poslovnu klimu unutar preduzeća, je da omogući svojim zaposlenima da se istaknu na sebi svojstven način i lični brend razviju kroz…

-Dalje-