slika

Strah od javnog nastupa

Strah od javnog nastupa nije retka pojava.  Zaista nije svejedno kad treba izaći pred publiku i predstaviti neku ideju ili proizvod, pogotovo ako od te prezentacije zavisi ocena, prodaja, dalje poslovanje, investicija, ili bilo šta drugo za šta smatramo da nam je od važnosti.  Pitanje je samo odakle taj strah potiče i na koji način nas ometa u izlaganju. Njegovi koreni mogu biti razni, ali su najčešći  stid, bojazan od ismevanja, ili neuspeha itd. Isto…

-Dalje-